Registerbeskrivning

Westanqvarn Ab:s kunddatabas

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999).

REGISTERANSVARIG

Westanqvarn Ab

FO-nummer FI18125645

Västankvarnvägen 336

10230 Ingå St

Person som handhar registerärenden:

Mats Björklund

telefon +358 400 606 175

epost: mats@westanqvarn.se


REGISTRETS NAMN

Westanqvarn Ab:s  kunddatabas

GRUND FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET

Kundrelation.

REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Personuppgifterna används för att sköta, hantera, utveckla kundrelationen och för marknadsföring. Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.  

UPPGIFTER SOM INGÅR I REGISTRET

I registret behandlas uppgifter som hör till följande grupper:

Basuppgifter över den registrerade, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Uppgifter med anknytning till fakturering och indrivning

Uppgifter i anslutning till kund- och avtalsförhållandet, såsom produkter och tjänster, deras användningsdag, uppgifter om säljaren av tjänsten

REGULJÄRA UPPGIFTSKÄLLOR

Personuppgifter insamlas i samband med registrering, vid användning av tjänster eller i övrigt direkt av den registrerade. Personuppgifter kan insamlas och uppdateras också från befolkningsregistret.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Westanqvarn Ab kan utlämna kunduppgifter inom de ramar som tillåts och förpliktas i gällande lagstiftning. Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

SKYDDET AV REGISTRET

För att ha rätt att använda registret krävs det användar-ID, som beviljats av kunddatabasens systemadministratör. Systemadministratören fastställer också den behörighetsnivå som beviljas åt användarna. För att kunna starta programmet krävs det ett personligt lösenord. Registrets användning och inloggningarna i det övervakas.

Uppgifterna insamlas till tjänstens gemensamma databaser, som är skyddade med brandmurar, lösenord och övriga tekniska medel. Databaserna är belägna i låsta och övervakade utrymmen och bara vissa, på förhand angivna personer har tillgång till uppgifterna. I de lokaler hos Westanqvarn Ab, där uppgifterna hanteras och förvaras, kan röra sig bara den personal som är berättigad att använda uppgifterna.

RÄTT TILL INSYN

En registrerad har i enlighet med 26 § personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har lagrats i personregistret. Begäran om kontroll ska sändas skriftligt och undertecknad till adressen:

Westanqvarn Ab

Mats Björklund

Västankvarnvägen 336

FI-10230 Ingå St

Din kundvagn är tom Fortsätt handla

Villkor

Westanqvarn Webbshop

Westanqvarn Ab
Västankvarnvägen 336
FI-10230 Ingå St

+358 (0)400 606 175
westan@westanqvarn.com
www.westanqvarn.se.

VAT: FI18125645

Butiken säljer varor till myndiga privatpersoner. Priserna innehåller moms.

Vi förbehåller rätten till ändringar i priserna (gäller även frakt).

Beställning av varor

Beställning sker genom att flytta varor till varukorgen och betala med hjälp av betalningstjänsten. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. De i samband med beställningen efterfrågade kontaktuppgifterna används inte till annat än beställningens leverans. Vid beställning från nätbutiken förutsätts du ha bekantat dig med och förbundit dig till de för tillfället gällande leveransvillkoren.

Betalning och betalningssätt

Som betalningstjänst fungerar Klarna Checkout, genom vilken betalningsalternativen är faktura, delbetalning, kortbetalning och betalning via nätbank.

Genom att uppge uppgifterna vid kassan godkänner du Klarna AB:s (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) villkor. Genom att trycka på "Köp"-knappen godkänner du nätbutikens allmänna villkor.

Beställnings- och betalningsbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi genast per e-post en orderbekräftelse ur vilken framgår dina beställningsuppgifter. Kontrollera alltid orderbekräftelsens innehåll. Tag genast kontakt med vår kundbetjäning ifall du har frågor. Kontrollera alltid att innehållet i leveransen överensstämmer med orderbekräftelsen.

Du får kontakt med oss på telefonnummer:

+358 400 606 175

Leveranssätt och -kostnader

I leveranskostnaden ingår även packningskostnader. I varukorgen meddelas antagen leveranskostnad enligt det antagna leveranssättet. Den slutgiltiga leveranskostnaden framgår efter att du valt betalnings- och leveranssätt. Leveransalternativen är beroende av innehållet i varukorgen samt totalvikt. Du kan välja bland de vid kassan presenterade alternativen som passar dig bäst.

Leveranstid

Leveranstiden är beroende av beställningens innehåll och är normalt ca 3-4 veckor. Skulle leveranstiden avvika från detta kontaktar vi kunden och kommer överens om exakt tidpunkt för leverans.

Vi ansvarar inte för förseningar eller skador i samband med oöverkomliga förhinder (force majeure). Nätbutiken meddelar om eventuella avvikande leveranstider.

Återlämningsvillkor

Upphävanderätt

Du kan annullera detta avtal inom 14 dagar utan att ange en anledning. Upphävandeperioden slutar inom 14 dagar från den dagen du får den sista leveransen.

Du måste meddela oss om ditt beslut att annullera avtalet på ett otvetydigt sätt (t.ex. genom post eller e-post) för att använda din upphävanderätt.

Du måste skicka ett återköpsmeddelande innan återköpsperioden löper ut.

Åtagande vid återköp

Om du bestämmer dig för att annullera detta avtal återbetalar vi direkt alla transaktioner som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (men exklusive ytterligare kostnader om du har valt en annan leveransmetod än den mest prisvärda som vi rekommenderar som standard) och alltid inom 14 dagar från det att vi mottar ditt meddelande om återköp. Vi genomför återbetalningen med den betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har avtalat något annat, utan att det kostar dig något extra.

Du måste skicka tillbaka produkten utan fördröjning inom 14 dagar från det att du skickade meddelande om återköp. Om du skickar produkten innan den nämnda perioden på 14 dagar har löpt ut följer du tidsplanen.

Du är endast skyldig att betala för produktens värdeminskning om den har orsakats av behandling utöver den som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktionalitet.
Leverans som inte kvitterats är inte samma sak som återlämning eller återköp.

Problemsituationer

Ifall en leverans eller del av leverans har försvunnit eller tydligt skadats under transport eller om den inte av annan anledning motsvarar din beställning måste du skriftligen meddela felet inom 14 dagar.

Presentkort som använts för ditt inköp.